O firmie

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „Bezpieczny Operator” powstał w 2017 roku i jest placówką, której celem jest kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych w szkolnych i pozaszkolnych formach, w aspekcie posiadania odpowiednich uprawnień, zgodnych z obecnie obowiązującymi przepisami. Nasza oferta dotyczy głównie szkoleń na obsługę maszyn roboczych jak i urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego. Podstawową misją Naszej firmy jest to, abyśmy wspólnie dbali o bezpieczeństwo Naszych Klientów – Operatorów a wiedza, którą zdobędą na Naszych szkoleniach miała znaczenie i również pozostała bezpieczna. Zdobyte wcześniej doświadczenie w branży szkoleniowej pozwala Nam świadczyć usługi na wysokim poziomie. Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą umieszczoną w dziale: SZKOLENIA